Zespół Medyczny

Ratownik Medyczny Oddziału Prewencji Policji w Kielcach

sierż.szt. Rafał Maziejuk

tel. 041 349 23 88

tel. służ. 797-317-388

e-mail: zespol.medyczny@ki.policja.gov.pl