Pluton Wsparcia Taktycznego

Dowódca Plutonu Wsparcia Taktycznego Oddziału Prewencji Policji w Kielcach

podkom. Konrad Kowalski

tel. 608-343-098